🎵 Cho Tôi Được Một Lần (Bảo Thu) Lệ Thu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Cho Tôi Được Một Lần (Bảo Thu) Lệ Thu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Cho Tôi Được Một Lần Nhạc sĩ: Bảo Thu Ca sĩ: Lệ Thu Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1968 Cho tôi được một lần nhìn hoa giăng đầu ngõ Một lần cài hoa đỏ lên tim Một lần dìu em sang nhà mới Tình yêu trong tầm với Ngọt tiếng…

🎵 Cho Tôi Được Một Lần (Bảo Thu) Thanh Tuyền Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Cho Tôi Được Một Lần (Bảo Thu) Thanh Tuyền Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Cho Tôi Được Một Lần Nhạc sĩ: Bảo Thu Ca sĩ: Thanh Tuyền Pre 1975 Album: Ngày Xưa Anh Nói (Tape) (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1968 Cho tôi được một lần nhìn hoa giăng đầu ngõ Một lần cài hoa đỏ lên tim Một lần dìu em sang nhà…

🎵 Cho Tôi Được Một Lần (Bảo Thu) Xuân Sơn Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Cho Tôi Được Một Lần (Bảo Thu) Xuân Sơn Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Cho Tôi Được Một Lần Nhạc sĩ: Bảo Thu Ca sĩ: Xuân Sơn Pre 1975 Album: Băng Nhạc Thần Tượng: Tình Gần Tình Xa (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1968 Cho tôi được một lần nhìn hoa giăng đầu ngõ Một lần cài hoa đỏ lên tim Một lần dìu…