🎵 Cây Đàn Bỏ Quên (Phạm Duy) Duy Trác Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Cây Đàn Bỏ Quên Nhạc sĩ: Phạm Duy Ca sĩ: Duy Trác Pre 1975 Album: Nghệ Sĩ Với Cây Đàn (Pre 75) Sản xuất: Phạm Mạnh Cương 15 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1953 Hôm qua tôi đến nhà em Ra về mới nhớ rằng quên cây đàn Tình tang tính tính … Read more🎵 Cây Đàn Bỏ Quên (Phạm Duy) Duy Trác Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Cây Đàn Bỏ Quên (Phạm Duy) Ngọc Toàn Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Cây Đàn Bỏ Quên Nhạc sĩ: Phạm Duy (Soạn tại BARIA 1945) Ca sĩ: Ngọc Toàn Pre 1975 Đã thâu thanh trong phim “Kiếp Hoa”, do tài tử Ngọc Toàn trình bầy! (Nguồn: leminh324) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1953 Hôm qua tôi đến nhà em Ra về mới nhớ rằng quên … Read more🎵 Cây Đàn Bỏ Quên (Phạm Duy) Ngọc Toàn Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Translate »