🎵 Cây Đàn Bỏ Quên (Phạm Duy) Thảo Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Cây Đàn Bỏ Quên (Phạm Duy) Thảo Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Cây Đàn Bỏ Quên Nhạc sĩ: Phạm Duy Ca sĩ: Thảo Ly Pre 1975 Album: Mây Hồng 9 Sản xuất: Mây Hồng Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1953 Hôm qua tôi đến nhà em Ra về mới nhớ rằng quên cây đàn Tình tang tính tính tình tang. Đêm khuya thao thức…

🎵 Cây Đàn Bỏ Quên (Phạm Duy) Elvis Phương Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Cây Đàn Bỏ Quên (Phạm Duy) Elvis Phương Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Cây Đàn Bỏ Quên Nhạc sĩ: Phạm Duy Ca sĩ: Elvis Phương Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1953 Hôm qua tôi đến nhà em Ra về mới nhớ rằng quên cây đàn Tình tang tính tính tình tang. Đêm khuya thao thức mơ màng Chờ mai tìm đến cô nàng…

🎵 Cây Đàn Bỏ Quên (Phạm Duy) Duy Trác Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Cây Đàn Bỏ Quên (Phạm Duy) Duy Trác Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Cây Đàn Bỏ Quên Nhạc sĩ: Phạm Duy Ca sĩ: Duy Trác Pre 1975 Album: Nghệ Sĩ Với Cây Đàn (Pre 75) Sản xuất: Phạm Mạnh Cương 15 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1953 Hôm qua tôi đến nhà em Ra về mới nhớ rằng quên cây đàn Tình tang tính tính…

🎵 Cây Đàn Bỏ Quên (Phạm Duy) Ngọc Toàn Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Cây Đàn Bỏ Quên (Phạm Duy) Ngọc Toàn Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Cây Đàn Bỏ Quên Nhạc sĩ: Phạm Duy (Soạn tại BARIA 1945) Ca sĩ: Ngọc Toàn Pre 1975 Đã thâu thanh trong phim “Kiếp Hoa”, do tài tử Ngọc Toàn trình bầy! (Nguồn: leminh324) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1953 Hôm qua tôi đến nhà em Ra về mới nhớ rằng quên…