🎵 Cánh Nhạn Hồi Âm (Châu Kỳ) Thanh Thúy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Cánh Nhạn Hồi Âm (Châu Kỳ) Thanh Thúy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Cánh Nhạn Hồi Âm (Cánh Nhạn) Nhạc sĩ: Châu Kỳ Ca sĩ: Thanh Thúy Pre 1975 Hòa âm: Nghiêm Phú Phi Album: Đĩa Hát Việt Nam (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1965 “Hàng chữ chim xanh vỗ cánh bay Không gian chìm nét phấn bàn tay Nhớ nhau hơi thở…

🎵 Cánh Nhạn Hồi Âm (Châu Kỳ) Thanh Tuyền Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Cánh Nhạn Hồi Âm (Châu Kỳ) Thanh Tuyền Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Cánh Nhạn Hồi Âm Nhạc sĩ: Châu Kỳ Ca sĩ: Thanh Tuyền Pre 1975 Album: Tình Ca Châu Kỳ (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1965 Viết trả lời anh trang thư xanh nho nhỏ Nhưng tâm tư em ngỏ ý chân thành Viết trả lời anh nơi xa xăm biên…

🎵 Cánh Nhạn Hồi Âm (Châu Kỳ) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Cánh Nhạn Hồi Âm (Châu Kỳ) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Cánh Nhạn Hồi Âm Nhạc sĩ: Châu Kỳ Ca sĩ: Hoàng Oanh Pre 1975 Album: Tình Ca Nhạc Tuyển 1 – Kim Đằng (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1965 Viết trả lời anh trang thư xanh nho nhỏ Nhưng tâm tư em ngỏ ý chân thành Viết trả lời anh…