🎵 Bước Tình Hồng (Nguyễn Trung Cang) Thanh Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Bước Tình Hồng Nhạc sĩ: Nguyễn Trung Cang Ca sĩ: Thanh Lan Pre 1975 Album: Shotguns 35 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1974 Này đây bước chân xin tìm đến người Này đây cánh tay xin chào đón người Này đây cỏ cây xanh gợn ý tình Này đây gió … Read more🎵 Bước Tình Hồng (Nguyễn Trung Cang) Thanh Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa