🎵 Bông Cỏ May (Trúc Phương) Hương Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Bông Cỏ May (Trúc Phương) Hương Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Bông Cỏ May Nhạc sĩ: Trúc Phương Ca sĩ: Hương Lan Pre 1975 Album: Shotguns 5 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1969 Những ngày chưa nhập ngũ Anh hay dắt em về vùng ngoại ô có cỏ bông may Ở đây êm vắng thưa người, còn ta với trời Thời…

🎵 Bông Cỏ May (Trúc Phương) Duy Khánh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Bông Cỏ May (Trúc Phương) Duy Khánh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Bông Cỏ May Nhạc sĩ: Trúc Phương Ca sĩ: Duy Khánh Pre 1975 Album: Đĩa Nhựa Việt Nam 3597-98 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1969 Những ngày chưa nhập ngũ Anh hay dắt em về vùng ngoại ô có cỏ bông may Ở đây êm vắng thưa người, còn ta…