🎵 Mùa Thi (Đỗ Kim Bảng) Ban Bốn Phương Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Mùa Thi (Đỗ Kim Bảng) Ban Bốn Phương Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Mùa Thi Nhạc sĩ: Đỗ Kim Bảng Ca sĩ: Ban Bốn Phương Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1968 Hôm nay ngày thi Bao nhiêu người đi Xe: Rộn rịp Lớp: Tràn người, niềm vui vấn vương… Thi ơi là thi! Sinh mi làm chi! Bay: Nghẹn ngào… Bám: Ồn ào……

🎵 Khúc Nhạc Dưới Trăng (Dương Thiệu Tước) Ban Bốn Phương Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Khúc Nhạc Dưới Trăng (Dương Thiệu Tước) Ban Bốn Phương Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Khúc Nhạc Dưới Trăng Nhạc sĩ: Dương Thiệu Tước, Minh Trang Ca sĩ: Tứ Ca Bốn Phương Pre 1975 (Quỳnh Giao, Vân Quỳnh, Vân Khanh, Vân Hòa) Album: Jo Marcel 25 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1972 Dưới ánh vầng trăng bóng ngà Một trời mát êm trong sáng Dưới bóng ngàn…

🎵 Tiếng Hát Quay Tơ (Tử Phác) Ban Bốn Phương Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Tiếng Hát Quay Tơ (Tử Phác) Ban Bốn Phương Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Tiếng Hát Quay Tơ Nhạc sĩ: Tử Phác Ca sĩ: Ban Bốn Phương Pre 1975 Album: Jo Marcel 2 – Nhạc Tiền Chiến Sản xuất: Jo Marcel Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1953 Chiều không hương, buông mây lắng xuống đồng quê Trời mênh mông, tím ngắt, thoi thóp pha hồng Hàng…