? Tôi Sinh Nhầm Thế Kỷ (Mặc Thế Nhân) Connie Kim Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

YouTube video


Bài hát: Tôi Sinh Nhầm Thế Kỷ
Nhạc sĩ: Mặc Thế Nhân
Ca sĩ: Connie Kim Pre 1975
Album: Nhã Ca 4 (Pre 75)
Hình ảnh: Tờ Nhạc Xưa 1971

Hỡi Đấng Hóa Công
Sao ông sinh tôi vào thế kỷ đôi mươi?
Một thế kỷ buốt giá
Khi lòng người không yêu thương
Khi đời người quen đau thương
Hầu hết số kiếp thế nhân
Đều chua ngoa lừa dối.

Tin yêu nào thấy nơi người
Thuở nghèo còn anh em thân
Sớm chiều cười vui bên nhau
Lúc giàu nhìn nhau như xa
Ngoảnh nhìn còn ta bên ta
Người đã xa ta rồi.

Xin trần gian còn cho nhau
Lời nói chân thành
Đời người bao lâu
Xích lại gần bên nhau
Trao nhau lời nồng trìu mến
Xóa hận thù tràn dâng
Còn ánh sáng thế nhân.

Hỡi Đấng Hóa Công
Sao không sinh tôi vào thế kỷ xa xưa?
Ngày trái đất mới có
Khi đời người chưa âu lo
Cho dù người tuy man di
Mà vẫn biết quyến luyến nhau
Và biết thương nhau cùng.

Bơ vơ từ thuở ra đời
Biết sầu còn trong đôi nôi
Đến giờ lòng nghe đơn côi
Bởi tình người như xa xôi
Chẳng ngần màu với thê lương
Thầm khóc trong đêm trường.

Xin tình yêu
Tình yêu ơi đừng đến làm gì
Lời ngọt đôi môi
Có làm mềm tim côi
Thôi xin người đừng lừa dối
Cho cuộc tình còn say
Còn thắm thiết mấy ai.Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975Sheet Nhạc Có Nốt & Lời Bài Hát Chính Xác | Đăng Ký: Nhạc Xưa Trước 1975

Xem trước

 

Share:
Pin Share

Similar Posts