? Tình Yêu Thủy Thủ (Y Vân) Hồng Phúc Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

YouTube video


Bài hát: Tình Yêu Thủy Thủ (Hully Gully)
Nhạc sĩ: Y Vân
Ca sĩ: Hồng Phúc Pre 1975
Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1965

Mắt em màu Trùng Dương
Tóc em như sóng cồn
Gió nhẹ tựa như hơi thở
Của người yêu buồn mà duyên dáng
Anh là thuỷ thủ
Mang lòng biển cả
Trao về tình em.

Đã đành em yêu anh
Sao bằng anh thương em
Như biển Đông lai láng
Ví bằng đất nước mình
Nên bể dâu hoang tàn
Nhưng tình không tan biến.

Nhớ em điểm sao đêm
Đếm sao mà vấn lòng
Vấn lòng càng thương hơn
Tình nào cho em
Tình nào cho Nước
Anh là thuỷ thủ
Yêu đời biển cả
Như người tình chung.Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975Sheet Nhạc Có Nốt & Lời Bài Hát Chính Xác | Đăng Ký: Nhạc Xưa Trước 1975

Xem trước

 

Share:
Pin Share

Similar Posts