? Tình Sử Giòng Sông (Đài Phương Trang) Tuyết Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

YouTube video


Bài hát: Tình Sử Giòng Sông ( Tình Sử Dòng Sông)
Nhạc sĩ: Đài Phương Trang
Ca sĩ: Tuyết Linh Pre 1975
Dĩa Hát Nhạc Ngày Xanh TN969NNX6 – Pre 1975
Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1969

Xuôi gót chinh nhân khắp vùng lửa khói, thương một giòng sông…Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975Sheet Nhạc Có Nốt & Lời Bài Hát Chính Xác | Đăng Ký: Nhạc Xưa Trước 1975

Xem trước

 

Share:
Pin Share

Similar Posts