? Thương Về Cố Đô (Thanh Sơn) Thanh Tuyền Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

YouTube video


Bài hát: Thương Về Cố Đô
Nhạc sĩ: Thanh Sơn
Ca sĩ: Thanh Tuyền Pre 1975
Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1968

Người đi chốn xa thương về cố đô
Thương tà áo trắng thương mấy câu hò
Và giọng cười vành nón Kim Luông
Ôi nắng chiều Vỹ Dạ thoáng buồn
Ngự Bình chơ vơ nhìn sông Hương.

Về lăng miếu ôn thế hệ đã qua
Oai hùng trang di tích sử chưa nhoà
Từng giọng hò trên bến Vân Lâu
Năm tháng buồn như nước qua cầu
Chạnh lòng mình phút giây âu sầu.

Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Thiên Mụ
Canh gà Thọ Xương
Thuyền về xuôi mái sông Hương
Có nghe tâm sự đôi đường đắng cay?

Một trời gió mưa trăm nghìn cách xa
Vui tình non nước ai nỡ quên nhà?
Hẹn trở về thăm Huế yêu ơi
Bao tháng ngày chất lên tuổi đời
Một lòng hoài Cố Đô xa vời.Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975Sheet Nhạc Có Nốt & Lời Bài Hát Chính Xác | Đăng Ký: Nhạc Xưa Trước 1975

Xem trước

 

Share:
Pin Share

Similar Posts