? Thương Người Em Phố Nhỏ (Thanh Phương, Hàn Châu) Thiên Trang Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

YouTube video


Bài hát: Thương Người Em Phố Nhỏ
Nhạc sĩ: Thanh Phương, Hàn Châu
Ca sĩ: Thiên Trang Pre 1975 (Thiêng Trang)
Hình ảnh: Tờ Nhạc Xưa

Đường trơn lầy trắc trở trên miền đất lạ
Đêm vi hành chưa qua
Hồn dâng thiết tha thương em người phố nhỏ
Hơn một lần mưa đổ nẻo đời mình biết nguôi sao.

Tình yêu thời tuổi nhỏ vui từng lá cỏ
Đong hương nồng cho nhau
Tìm lên mắt sao yêu em lời đã ngỏ
Dẫu bạt ngàn xa xôi thương lên cao ngất lưng trời.

Ghìm tay súng đêm cao nguyên gió lửa
Nghe lòng mình xa xăm
Thương em vóc nhỏ em thường chiều mưa lạnh
Đêm dần giờ trôi đi xa vắng rồi người đi.

Ngày mưa dầm lửa hạ trên miền đất lạ
Xuôi con thuyền phôi pha
Rồi chinh chiến qua bên em người phố nhỏ
Ngõ vào mộng chung đôi cho nhau mắt sáng môi cười.Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975Sheet Nhạc Có Nốt & Lời Bài Hát Chính Xác | Đăng Ký: Nhạc Xưa Trước 1975

Xem trước

 

Share:
Pin Share

Similar Posts