? Thư Tình Em Gái (Quí Phi) Giáng Thu Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

YouTube video


Nhạc phẩm: Thư Tình Em Gái
Sáng tác: Quí Phi (Hồng Vân)
Tiếng hát: Giáng Thu Pre 1975
Hình ảnh: Tờ Nhạc Xưa – Ảnh bìa: Thẩm Thúy Hằng

Nhạc phẩm “Thư Tình Em Gái” được sáng tác năm 1971 bởi Hồng Vân (Dĩa Hát Nhạc Ngày Xanh 30) (Quí Phi, Như Phy, Vân Quý, Trần Quý, Hồng Trần, Dạ Lan Thanh là những bút danh của Nhạc sĩ Hồng Vân)
Thư từ thành đô em gửi đi
Qua miền rừng cao nguyên về anh
Cao nguyên có còn lạnh vào hồn?
Thông reo có còn nhả nhạc buồn?
Bên rừng, bên suối, bên hồ…

Đô thành còn vui như ngày xưa?
Lâu rồi mà anh chưa về thăm
Cô em gái nhỏ của ngày nào
Năm nay sắp sửa để vào đời
Bây giờ đang tập làm thơ…

[ĐK:]

Ngày xưa mà em còn nhớ
Gần anh có hỏi em rằng:
“Chừng nào em lớn như anh
Đường tình em sẽ thương ai?”

Bây giờ thì em cao bằng anh
Thương thời chẳng thương ai bằng anh
Thương anh muốn được làm người tình
Cho em hết còn buồn một mình
Như lần em đợi người thương… ♫

Tờ Nhạc Xưa trước 1975 | Buy Me a Coffee
Facebook: https://fb.com/NhacXuaPre1975
Support Us: https://www.paypal.me/ntntn ♥Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975Sheet Nhạc Có Nốt & Lời Bài Hát Chính Xác | Đăng Ký: Nhạc Xưa Trước 1975

Xem trước

 

Share:
Pin Share

Similar Posts