? Thành Phố Của Em (Huy Phong) Chế Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

YouTube video


Bài hát: Thành Phố Của Em
Nhạc sĩ: Huy Phong
Ca sĩ: Chế Linh Pre 1975
Album: Trùng Dương Nhạc Tuyển 1 (Pre 75)
Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1970

Từ miền cao tôi thèm
Về thành phố xa hoa một vài hôm thăm nhà
Con đường nối tiếp xưa này đón chân tôi
Áo xanh đất đỏ nhuộm đầy
Bọc hành trang nhẹ bỗng trên tay.

Dài thời gian đi về
Đời còn lắm chia xa mà tuổi xuân chưa già
Tôi từng chiến đấu ngăn thù giữ an vui
Để quên tiếng ngỏ ân tình
Nhìn vào gương đối mặt thật mình.

Sau hai năm trở lại Thành Đô thay đổi nhiều bộ mặt
Người thương nay cách biệt nhau hơn lụa là thắm môi son
Cao sang đừng tưởng phải đua đòi kiểu cách tây phương.

Tuổi đời tuy chưa già
Vội mượn lớp kiêu sa của người đâu xa lạ
Trong cuộc sống đó không hợp lính như tôi
Trả em thành phố hoa đèn
Vì ở đây lắm bạc nhiều tiền.Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975Sheet Nhạc Có Nốt & Lời Bài Hát Chính Xác | Đăng Ký: Nhạc Xưa Trước 1975

Xem trước

 

Share:
Pin Share

Similar Posts