? Thần Tượng (Y Vân) Phương Tâm Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

YouTube video


Bài hát: Thần Tượng
Nhạc sĩ: Y Vân
Ca sĩ: Phương Tâm Pre 1975
Hình ảnh: Tờ Nhạc Xưa

Nếu em không cùng anh, sống chung trong cuộc đời
Chỉ là người yêu thôi, em sẽ thành thần tượng
Để anh ôm mộng, khi qua núi biếc, khi vượt trùng dương.

Khi xưa ai đắp tượng thần
Nắng mưa gọt giũa cũng dần phai phôi
Tim anh chỉ để một người
Sống mà gìn giữ chết thời mang đi
Em theo ảo mộng bước về
Âm vang tiếng nhạc bốn bề mà hư không.

Nếu em không cùng anh, sống chung trong cuộc đời
Chỉ là người yêu thôi, em sẽ thành thần tượng
Để anh ôm mộng, khi qua núi biếc, khi vượt trùng dương.Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975Sheet Nhạc Có Nốt & Lời Bài Hát Chính Xác | Đăng Ký: Nhạc Xưa Trước 1975

Xem trước

 

Share:
Pin Share

Similar Posts