? Sau Ngày Cưới Em (Lệ Uyên) Hùng Cường, Mai Lệ Huyền Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

YouTube video


Nhạc phẩm: Sau Ngày Cưới Em
Sáng tác: Lệ Uyên (Thái Ngọc Sơn)
Tiếng hát: Mai Lệ Huyền, Hùng Cường Pre 1975
Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa

Sau ngày cưới em
Anh bận hành quân liên miên
Ngày phép về thăm
Ba hôm cùng em dạo phố
Đừng bảo người lính vô tình

Sau ngày cưới em
Năm canh trở giấc gọi tên anh
Ghét anh nhiều lắm
Dù cho nghìn thương trăm nhớ
Hãy cố năn nỉ đền em
Bắt anh phạt cho mà xem… ♫

Tờ Nhạc: https://bianhacxua.blogspot.com
Facebook: https://fb.com/NhacXuaPre1975
Support Us: https://www.paypal.me/ntntn
☕ https://www.buymeacoffee.com/ntntn ♥Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975Sheet Nhạc Có Nốt & Lời Bài Hát Chính Xác | Đăng Ký: Nhạc Xưa Trước 1975

Xem trước

 

Share:
Pin Share

Similar Posts