? Sài Gòn Twist (Hồng Vân) Hùng Cường Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

YouTube video


Bài hát: Saigon Twist
Nhạc sĩ: Hồng Vân
Ca sĩ: Hùng Cường Pre 1975
Album: Continental 16 (Pre 75)
Hình ảnh: Tờ Nhạc Xưa

Ai sẽ nhảy cùng tôi
Sẽ nhảy cùng tôi
Bên nhau ta hát ca vui
Ai sẽ nhảy cùng tôi
Sẽ nhảy cùng tôi
Ánh mắt đắm say tuyệt vời.

Em hãy nhảy cùng tôi
Hãy nhảy cùng tôi
Say sưa trong phút mê ly
Em hãy nhảy cùng tôi
Hãy nhảy cùng tôi
Sánh những bước đi hòa đều.

Cùng nhịp đàn, cùng nhịp đàn
Cùng nhịp đàn ngất ngây đảo điên
Cùng nhịp đàn ngất ngây đảo điên
Hãy nhảy cùng tôi, hãy nhảy cùng tôi.

Em hãy nhảy cùng tôi
Hãy nhảy cùng tôi
Say sưa trong phút mê ly
Em hãy nhảy cùng tôi
Hãy nhảy cùng tôi
Sánh những bước đi hòa đều.

Nhảy đi em… Twist… Twist…
Sài gòn… Twist… Twist…Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975Sheet Nhạc Có Nốt & Lời Bài Hát Chính Xác | Đăng Ký: Nhạc Xưa Trước 1975

Xem trước

 

Share:
Pin Share

Similar Posts