? Rồi Một Ngày (Hoàng Thi Thơ) Lệ Thu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

YouTube video

Bài hát: Rồi Một Ngày (Chậm – Xót Xa)
Nhạc sĩ: Hoàng Thi Thơ
Ca sĩ: Lệ Thu Pre 1975
Album: Đĩa Hát Tình Ca (Pre 75)
Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1970

Rồi một ngày anh quen em
Rồi một ngày kêu quen tên
Rồi một ngày không sao quên
Rồi một ngày si mê thêm.

Rồi một ngày rồi một ngày rồi một ngày
Một ngày phải đến em biết
Rồi một ngày phải đến ta yêu nhau.

Rồi một ngày không bao lâu
Rồi một ngày không xa đâu
Rồi một ngày nghe xanh xao
Rồi một ngày nghe thương đau.

Rồi một ngày rồi một ngày rồi một ngày
Một ngày phải đến em biết
Rồi một ngày nào đó ta xa nhau.

Em biết thế, vì tình yêu vẫn thế
Anh không tin, anh cứ hỏi lòng anh
Em biết thế, vì trần gian vẫn thế
Anh không tin, anh cứ hỏi trời già.

Khi yêu đương, khi yêu đương
Khi yêu đương, tình là đoạn trường
Cơn đau thương, nước mắt buồn
Em biết rồi, nhưng ta yêu nhau!

Rồi một ngày ta thương nhau
Rồi một ngày nghe xanh xao
Rồi một ngày nghe thương đau
Rồi một ngày, ta xa nhau.

Rồi một ngày rồi một ngày
Rồi một ngày một ngày phải đến
Em biết! Em biết! Em biết! Em biết rồi!
Nhưng ta yêu nhau!Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975Sheet Nhạc Có Nốt & Lời Bài Hát Chính Xác | Đăng Ký: Nhạc Xưa Trước 1975

Xem trước

 

Share:
Pin Share

Similar Posts