? Quà Cưới Cho Em (Tuấn Hải) Túy Phượng Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

YouTube video


Bài hát: Quà Cưới Cho Em (Agogo)
Nhạc sĩ: Tuấn Hải
Ca sĩ: Túy Phượng Pre 1975
Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1969
Ảnh bìa: Phượng Vũ

Dẫu biết anh không giàu
Mà sao em vẫn thương nhiều?
Đây ân tình không thiếu
Trọn đời xin dâng người yêu.

Biết lính hay đa tình
Nào ai yêu có riêng mình
Đôi khi buồn em trách
Mà sao anh quá vô tình.

Nhưng anh anh ơi
Vì biết quê hương đang
Cần nhưng trang anh tài dựng xây!

Trong thâm tâm em
Tình riêng xin hẹn đến
Ngày non sông bừng sáng
Tình dâng lai láng!

Nhớ nhớ nhớ anh vô vàn
Nhiều đêm em ước mơ rằng:
Anh mang về chiến thắng
Dành làm quà cưới cho em.



Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975Sheet Nhạc Có Nốt & Lời Bài Hát Chính Xác | Đăng Ký: Nhạc Xưa Trước 1975

Xem trước

 

Share:
Pin Share

Similar Posts