? Nụ Hoa Chưa Nở (Minh Kỳ, Vũ Chương) Kim Loan Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

YouTube video


Nhạc phẩm: Nụ Hoa Chưa Nở
Sáng tác: Minh Kỳ, Vũ Chương
Tiếng hát: Kim Loan Pre 1975
Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa

Đừng than đừng khóc biệt ly người ơi
Thương đau xót xa cũng chỉ thế thôi
Trường sa còn những bạn hữu mong tôi
Đừng gợi lên ý đơn côi
Mỗi lần thấm khăn lệ rơi… ♫

Tờ Nhạc: https://bianhacxua.blogspot.com
Facebook: https://fb.com/NhacXuaPre1975
Support Us: https://www.paypal.me/ntntn
☕ https://www.buymeacoffee.com/ntntn ♥Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975Sheet Nhạc Có Nốt & Lời Bài Hát Chính Xác | Đăng Ký: Nhạc Xưa Trước 1975

Xem trước

 

Share:
Pin Share

Similar Posts