? Nợ Xương Máu (Phạm Duy) Elvis Phương Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

YouTube video


Bài hát: Nợ Xương Máu
Nhạc sĩ: Phạm Duy
Ca sĩ: Elvis Phương Pre 1975
Album: Shotguns 7 – Yêu (Pre 75)
Hình ảnh: Tờ Nhạc Xưa

Giờ đây xương máu đã phơi đầy đồng
Giờ đây máu hồng đã nhuốm non sông
Ai nghe không sa trường lên tiếng hú
Tiếng lầm than, những tiếng người đời quên
Đi lang thang, tiếng cười vang rú
Xác không đầu nào kia.

Cười lên tiếng máu xé tan canh trường
Nợ nần máu xương, ai đã trả xong?
Lá rụng tơi bời
Đoàn quân tiến về trời
Từng thanh kiếm đứt ngang
Từng lớp áo rách mướp
Từng cánh tay rụng rời.

Qua làn mây trắng
Đoàn quân tiến qua ngàn
Ầm rung tiếng sa trường
Như nhắn nhủ người trai mài kiếm dưới trăng.

Ai nghe không tiếng cười vang the thé
Tiếng người la, những tiếng rồn rập ca
Ai lang thang, tiếng cười lên chới với
Xác không đầu mà vui
Người đi chiến đấu, xác rơi ngoài đồng
Nợ nần máu xương, ai nấy trả xong!Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975Sheet Nhạc Có Nốt & Lời Bài Hát Chính Xác | Đăng Ký: Nhạc Xưa Trước 1975

Xem trước

 

Share:
Pin Share

Similar Posts