? Người Xa Người (Diên An, Quỳnh Trang) Diên An Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

YouTube video


Bài hát: Người Xa Người
Nhạc sĩ: Diên An, Quỳnh Trang
Ca sĩ: Diên An Pre 1975 (Tác giả)
Album: Nghệ Thuật Tâm Anh 2 – Những Chuyện Tình Không Dĩ Vãng (Pre 75)
Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1970

Có một người vừa làm lỡ duyên đầu
Có một người đày ta xuống mộ sâu
Ngày hôm qua yêu mến cho người
Ngày hôm nay chỉ hờn oán thôi.

Nếu ân tình cầm bằng nước qua cầu
Ước hẹn nhiều nào có nghĩa gì đâu
Từ xa nhau, tìm cơn mộng đắm
Tưởng thiên đường, đâu ngờ trầm luân.

Xin đừng đem theo
Những lời thương yêu càng xót xa nhiều
Ðây, đường thêu hoa
Cho người đi qua để tình cách xa.

Có một người đành lòng mất một người
Dấu lệ đời để cho tiếng cười vui
Tình không yên thì thôi tình lỡ
Duyên không thành, duyên đành thờ ơ.Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975Sheet Nhạc Có Nốt & Lời Bài Hát Chính Xác | Đăng Ký: Nhạc Xưa Trước 1975

Xem trước

 

Share:
Pin Share

Similar Posts