? Người Ấy (Trần Quý) Trúc Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

YouTube video


Bài hát: Người Ấy
Nhạc sĩ: Trần Quý (Hồng Vân)
Ca sĩ: Trúc Ly Pre 1975
Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1969

Chẳng biết mình yêu đời đến bao giờ
Người ấy hiểu cho mình vẫn mong chờ
Đường vào tâm tư bỏ ngỏ
Lạc loài đi trong nẻo nhớ
Nhớ ai mình héo môi cười.

Mình biết mình yêu là sẽ u buồn
Là giấu sầu đau vào đáy tâm hồn
Vì tình yêu cho thì lắm
Chẳng được bao nhiêu hàn gắn
Lấy đâu bù đắp cho đây.

Tôi yêu tôi biết trong lòng tôi
Tôi biết không hề sai
Tôi đã yêu người ấy
Tôi yêu người tôi yêu còn đây
Chẳng xa nhau là mấy
Người đấy tôi thì đây.

Chẳng biết mình yêu người ấy nghĩ gì
Hoặc ghét hoặc thương hoặc sẽ nên tình
Vì tình yêu trăm ngàn lý
Sợ người yêu không vừa ý
Sẽ tan thành khói bay đi.

Mình biết mình yêu là sẽ đau đời
Chẳng trách gì ai vì lỡ yêu rồi
Vì tình ai chưa mở lối
Chỉ đường cho ta tìm tới
Thế nên mình vẫn đơn côi.Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975Sheet Nhạc Có Nốt & Lời Bài Hát Chính Xác | Đăng Ký: Nhạc Xưa Trước 1975

Xem trước

 

Share:
Pin Share

Similar Posts