? Mùa Thi (Đỗ Kim Bảng) Ban Hoàng Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

YouTube video


Bài hát: Mùa Thi
Nhạc sĩ: Đỗ Kim Bảng
Ca sĩ: Ban Hoàng Lan Pre 1975 (Ban Tuổi Xanh)
Album: Thiếu Nhi 1: Ban Tuổi Xanh (Pre 75)
Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1968

Hôm nay ngày thi
Bao nhiêu người đi
Xe: Rộn rịp
Lớp: Tràn người, niềm vui vấn vương…

Thi ơi là thi!
Sinh mi làm chi!
Bay: Nghẹn ngào…
Bám: Ồn ào… Buồn vui vì mi…

Đây bao bộ mặt cười ra nước mắt
Than câu: “Học tài thi phận…”
Đây bao tiếng cười đắc chí khoe rằng:
“Phen này tao trượt thì ai đậu cho…”

Hôm nay còn thi
Mai kia còn thi
Ôi! Đời đời…
Khóc cùng cười hòa theo mùa thi…Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975Sheet Nhạc Có Nốt & Lời Bài Hát Chính Xác | Đăng Ký: Nhạc Xưa Trước 1975

Xem trước

 

Share:
Pin Share

Similar Posts