🎵 Mùa Thi (Đỗ Kim Bảng) Ban Bốn Phương Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa


Nhập ngay mã COVID giảm 30% vào thanh toán để Tăng cường miễn dịch ngay hôm nay nhé!

Bài hát: Mùa Thi
Nhạc sĩ: Đỗ Kim Bảng
Ca sĩ: Ban Bốn Phương Pre 1975
Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1968

Hôm nay ngày thi
Bao nhiêu người đi
Xe: Rộn rịp
Lớp: Tràn người, niềm vui vấn vương…

Thi ơi là thi!
Sinh mi làm chi!
Bay: Nghẹn ngào…
Bám: Ồn ào… Buồn vui vì mi…

Đây bao bộ mặt cười ra nước mắt
Than câu: “Học tài thi phận…”
Đây bao tiếng cười đắc chí khoe rằng:
“Phen này tao trượt thì ai đậu cho…”

Hôm nay còn thi
Mai kia còn thi
Ôi! Đời đời…
Khóc cùng cười hòa theo mùa thi…


NƯỚC RỬA TAY DIỆT KHUẨN KARINA - CHUNG TAY ĐẨY LÙI COVID-19


Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975Sheet Nhạc Có Nốt & Lời Bài Hát Chính Xác | Đăng Ký: Nhạc Xưa Trước 1975

 

Share:

Leave a Comment

Translate »