? Lòng Trai 20 (Y Vân) Phương Tâm Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

YouTube video


Nhạc phẩm: Lòng Trai 20
Sáng tác: Y Vân
Tiếng hát: Phương Tâm Pre 1975
Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ XưaTờ Nhạc: https://bianhacxua.blogspot.com
Facebook: https://fb.com/NhacXuaPre1975
Support Us: https://www.paypal.me/ntntn
☕ https://www.buymeacoffee.com/ntntn ♥Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975Sheet Nhạc Có Nốt & Lời Bài Hát Chính Xác | Đăng Ký: Nhạc Xưa Trước 1975

Xem trước

 

Share:
Pin Share

Similar Posts