? Kinh Chiều (Hoàng Thi Thơ) Khánh Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

YouTube video


Bài hát: Kinh Chiều
Nhạc sĩ: Hoàng Thi Thơ
Ca sĩ: Khánh Ly Pre 1975
Album: Album: Shotguns 5 (Pre 75)
Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1969

Chiều lại chiều nghe vẳng tiếng, tiếng kinh buồn
Chiều lại chiều nghe vọng đến
Những hồi chuông, câu kinh buồn
Chiều lại chiều vang trong lòng nhân dân mình
Miệt mài cầu, cầu xin
Đang miệt mài cầu xin. Xin yêu thương.

Chiều lại chiều không còn nến thắp giáo đường
Chiều lại chiều nghe đại bác át hồi chuông
Những kinh buồn
Chiều lại chiều vang vang đều
Dưới ánh hồng ngọn đèn hoả châu
Dân mình nguyện cầu, cầu xin xin yên vui.

Lời nguyện cầu ấy gây cho nhau niềm tin
Lời nguyện cầu ấy gây cho nhau tình yêu
Kinh chiều, Kinh chiều
Ôi những lời như van xin trời và đời.

Lời nguyện cầu ngay cỏ lá cũng bùi ngù
Lời nguyện cầu ngay sỏi đá cũng lệ rơi
Lời nguyện cầu xa xa vời
Lời nguyện cầu vang lên trời đi sâu vào vào lòng người và tôi
Ôi lời nguyện cầu từ lâu. Xin thương nhau.Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975Sheet Nhạc Có Nốt & Lời Bài Hát Chính Xác | Đăng Ký: Nhạc Xưa Trước 1975

Xem trước

 

Share:
Pin Share

Similar Posts