? Kẻ Ở Miền Xa (Trúc Phương) Duy Khánh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

YouTube video


Bài hát: Kẻ Ở Miền Xa
Nhạc sĩ: Trúc Phương
Ca sĩ: Duy Khánh Pre 1975
Album: Tiếng Hát Duy Khánh 4 (Pre 75) Vinyl
Sản xuất: Trường Sơn
Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1968

Tôi ở miền xa trời cao đất lạ
Nhiều đông lắm hạ nối tiếp đi qua
Thiếu bóng đàn bà
Đời không dám tới đành viết cho tôi
Nhạc tình sao lắm lời.

Đơn vị thường khi nằm trên đất giặc
Thèm trong hãi hùng tiếng hát môi em
Tiếng hát ngọt mềm
Người nâng lính khổ viết bởi câu ca
Vì tiền hay thiết tha.

Xin đối diện một lần bên tôi
Cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi
Đến với tôi, hãy đến với tôi
Đừng yêu lính bằng lời.

Đêm nằm miền xa trời cao đất hạ
Chợt lên ý lạ nên viết văn chương
Góp tiếng hậu phương
Ngoài kia súng nổ, đốt lửa đêm đen
Tầm đạn thay tiếng em.Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975Sheet Nhạc Có Nốt & Lời Bài Hát Chính Xác | Đăng Ký: Nhạc Xưa Trước 1975

Xem trước

 

Share:
Pin Share

Similar Posts