? Huynh Đệ Chi Binh (Anh Bằng) Ban AVT Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

YouTube video


Bài hát: Huynh Đệ Chi Binh (Swing Tempo)
Nhạc sĩ: Anh Bằng
Ca sĩ: Ban AVT Pre 1975
Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1966

Huynh đệ chi binh là gì đó anh Hai?
Huynh đệ chi binh? Huynh đệ chi binh là…
Huynh đệ chi binh là, là huynh đệ chi binh.

Ê! Huynh đệ chi binh là mình cùng chung đời lính
Thương nhau khác chi nhân tình
Từ người “đơ dem củ bắp” (deuxième cùi bắp)
Và rồi đi lên thượng cấp
Đều là huynh đệ chi binh.

Lúc sướng có nhau là huynh đệ chi binh
Lúc khó có nhau là huynh đệ chi binh
Giúp đỡ lẫn nhau là huynh đệ chi binh
Sống chết có nhau là huynh đệ chi binh.

A! La la la la la la la la
Huynh đệ chi binh là mình cùng chung đời lính
Thương nhau khác chi nhân tình
Từ người “đơ dem cà cuống”
Và rồi đi lên đại tướng
Đều là huynh đệ chi binh.Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975Sheet Nhạc Có Nốt & Lời Bài Hát Chính Xác | Đăng Ký: Nhạc Xưa Trước 1975

Xem trước

 

Share:
Pin Share

Similar Posts