? Đêm Buồn (Hoàng Thi Thơ) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

YouTube video


Bài hát: Đêm Buồn
Nhạc sĩ: Hoàng Thi Thơ
Ca sĩ: Thái Thanh Pre 1975
Album: Hiện Trong Khói Lửa (Pre 75)
Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1974

Đêm buồn về con chim lên tiếng hát
Ta bồi hồi nghe lòng thấy xót xa
Đêm buồn về hồn ta như đi lạc
Vào cõi trời nào một mình em với ta.

Đêm buôn về ta tương tư tiếng hát
Nghe giọng buồn ta thầm nhớ tới em
Đêm buồn về hồn bao la sa mạc
Và đêm buồn về một mình ta với ta.

Đêm buồn về nào ai đó nào ai đó
Thế ra là bàn chân gió cuốn lá khô
Đêm buồn về lòng thương nhớ, lòng thương nhớ
Nhưng chắc gì người đó nhớ thương ta.Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975Sheet Nhạc Có Nốt & Lời Bài Hát Chính Xác | Đăng Ký: Nhạc Xưa Trước 1975

Xem trước

 

Share:
Pin Share

Similar Posts