? Cô Tây Đen (Vũ Chấn) Ban Số Dzách Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

YouTube video


Bài hát: Cô Tây Đen
Nhạc sĩ: Vũ Chấn
Ca sĩ: Ban Số Dzách Pre 1975
Album: Hài Hước Ban Số Dzách: Trần Văn Trạch Và Ban Số Dzách (Trước 1975)
Năm phát hành: 1973
Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1953

Ơ! Rừng mái rừng me
Cô mặc áo thắm cô che dù hồng
Tập tầm vông
Tay xách ví đầm dắt chó bẹc-giê.

Ơ! Rừng mái rừng me
Cùng ông săng-đá cô se chỉ đào
Ô! Ðẹp làm sao
Cô đi lượn phố cô vào đăng-xinh.

Mặt phấn mồm son
Ðầu tóc bồng xinh
Ðẹp! Cô đẹp chín nghìn
Hàng mi cô cong
Tà áo cô bay, bay lượn như bướm xuân.

Ơ! Rừng mái rừng me
Cô mặc áo thắm cô che dù hồng
Tình thấy hơi đồng
Cô lấy chồng Tây đen.

Người ta lấy chồng cho bõ công má hồng
Cho bõ công tắm rửa bằng xà-phòng Ca-đum
Mà sao cô lại đem tấm thân ngọc
Đứng bên ông tượng đồng.Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975Sheet Nhạc Có Nốt & Lời Bài Hát Chính Xác | Đăng Ký: Nhạc Xưa Trước 1975

Xem trước

 

Share:
Pin Share

Similar Posts