? Chuyến Xe Hoa Buồn (Anh Bằng, T.H.) Thanh Thúy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

YouTube video


Bài hát: Chuyến Xe Hoa Buồn
Nhạc sĩ: Anh Bằng và T.H.
Ca sĩ: Thanh Thúy Pre 1975
Album: Thanh Thúy 23 (Pre 75)
Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1974

Thôi em biết rồi đây, người sẽ xa
Em biết rồi đây, người sẽ quên
Không nghe mình
Còn đôi phút thương và nhớ.

Sao anh không là chồng
Mà để em ra đi lạnh lùng
Sống u buồn
Trọn đời ôm một đau xót trong lòng.

Ngày mai xe hoa sẽ đón
Người con gái đi không còn hồn
Ngày mai xe hoa sẽ đón
Người con gái ra đi thật buồn
Ra đi thật buồn.

Ngày mai có suối lệ tuôn
Ngày mai biết nói gì hơn
Chỉ còn những đớn đau và ly tan.

Em không muốn làm dâu
Vì sẽ xa vĩnh viễn người yêu
Vì mất anh duyên ban đầu
Đành phai sắc như màu áo.

Anh, sao anh phụ phàng
Đành để em trong cơn bàng hoàng
Bước theo chồng
Mà hành trang là tình yêu quá bẽ bàng.Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975Sheet Nhạc Có Nốt & Lời Bài Hát Chính Xác | Đăng Ký: Nhạc Xưa Trước 1975

Xem trước

 

Share:
Pin Share

Similar Posts