? Cảm Thông (Phố Thu, Lê Kim Khánh) Kim Loan Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

YouTube video


Bài hát: Cảm Thông
Nhạc sĩ: Phố Thu, Lê Kim Khánh (Tuấn Hải)
Ca sĩ: Kim Loan Pre 1975
Hình ảnh: Tờ Nhạc Xưa

Năm nơi tiền đồn mơ trắng đêm
Hỏa châu sáng rực hơn ánh đèn
Đọc thư em viết trong đêm buồn
Thuở ai đang say giấc nồng
Mà ai đang ước mơ chi.

Đời lính nhiều lần quên ước mơ
Chỉ mong có ngày vui thái hòa
Niềm tin chan chứa đang trông chờ
Một ngày quê hương sáng ngời
Yêu thương đến thay tình tôi.

Phiên gác sang canh từng sao
Đồn anh từng ngày còn mưa phong kín
Nhớ em nhưng không mong tìm
Nằm nghe con tim thổn thức nhiều đêm.

Nào ai bảo rằng yêu chiến binh
Cảm thông nỗi lòng hai đứa mình
Tàn đêm ghi nốt trang tâm tình
Và nguyện in sâu bóng hình
Em yêu mãi trong đời ta.Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975Sheet Nhạc Có Nốt & Lời Bài Hát Chính Xác | Đăng Ký: Nhạc Xưa Trước 1975

Xem trước

 

Share:
Pin Share

Similar Posts