? Bóng Tình Yêu (Từ Ly Minh) Thái Thanh Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

YouTube video


Bài hát: Bóng Tình Yêu
Nhạc sĩ: Từ Ly Minh
Ca sĩ: Thái Thanh Pre 1975
Album: Băng Vàng Bóng Tình Yêu (Pre 75)
Hình ảnh: Tờ Nhạc Xưa 1971
Ảnh bìa: Ca sĩ Thanh Tâm (Bản Nhạc Xưa, Nhạc Lá)

Trời còn làm (cho) mây gió đi tìm nhau
Thì tình đôi ta cớ sao sầu đau
Duyên kiếp không buồn lứa đôi
Sao mãi xa hoài thế thôi
Gọi nhau không bao giờ đến.

Ngậm ngùi quê hương chiến chinh tràn lan
Một lần ra đi chí trai nợ mang
Xin gửi yêu về bến mơ
Chôn kín trong ngàn ý thơ
Đành nuôi mãi cơn đau này.

Tìm lại ngày qua cho cơn mơ yêu về đến
Nối thêm cho ta một lần
Để nhìn tình yêu như đoá hoa thơm ngát hương
Có mấy khi cho ai được nhiều.

Giờ còn mình ta nhớ thương đầy vơi
Một lần xa nhau khó quên người ơi
Năm tháng không làm xoá đi
Bao vết thương lòng đã ghi
Từ nay chỉ trong bóng mờ…Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975Sheet Nhạc Có Nốt & Lời Bài Hát Chính Xác | Đăng Ký: Nhạc Xưa Trước 1975

Xem trước

 

Share:
Pin Share

Similar Posts