? Bán Ô! Sửa Dù! (Phạm Đình Chương) Hoài Trung, Hoài Bắc Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

YouTube video


Bài hát: Bán Ô Sửa Dù
Nhạc sĩ: Phạm Đình Chương
Ca sĩ: Hoài Bắc, Hoài Trung Pre 1975
Hình ảnh: Tờ Nhạc Xưa

Có bán ô! Có chữa ô!
Có bán ô! Có sửa ô!

Trời mưa gió mưa gió ôi trời mưa gió mưa gió mưa dù đâu… đem ra!
Trời đang nắng lên nắng lên trời đang nắng lên nắng lên dù che… cho ta!
Gặp trời mưa hay nắng chúng ta có ô! Nắng mưa không sờn!
Ô cũ hay rách bươm chữa thành tốt lành cam đoan vừa lòng!

Cần đi phất phơ phất phơ cần đi phất phơ phất phơ dù Xanh… nên thơ!
Cần đi lấy le lấy le cần đi lấy le lấy le dù Hoa… cu lơ!
Đường về còn xa lắc lơ cùng sánh vai mà đi!
Mặc cho trời mưa nắng mưa nắng đôi lòng gần nhau!

Dù kia cũ hay xấu nhưng tình ta thắm!
Đời vui chứa chan sánh vai dìu nhau cùng đi!Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975Sheet Nhạc Có Nốt & Lời Bài Hát Chính Xác | Đăng Ký: Nhạc Xưa Trước 1975

Xem trước

 

Share:
Pin Share

Similar Posts