? Ave Maria (Nguyễn Văn Đông) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

YouTube video


Bài hát: Ave Maria
Nhạc: F. Schubert – Lời Việt: Nguyễn Văn Đông
Do danh ca Thái Thanh thâu vào Băng nhạc “SƠN CA Giáng Sinh 1972”
Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1972

Xin Mẹ Ma-ri-a
Cho nước con qua ngày cang qua
Đã mấy mươi năm, Mẹ ơi sống trông mong ngày vui
Một ngày tan chinh chiến vui bình yên

Hãy ban cho một mùa xuân như ý quên sầu bi
Đầy ơn phước trong tay Người
Mẹ ơi bao la lòng Ma-ri-a
Này đây muôn kinh quỳ lạy tấu dâng lên Bà

Tạ ơn Thiên sứ Ga-bri-el truyền tin khắp nơi
Trần thế thắm bao tình ơn Thánh Nữ Đồng Trinh
Ave Ma-ri-aTờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975Sheet Nhạc Có Nốt & Lời Bài Hát Chính Xác | Đăng Ký: Nhạc Xưa Trước 1975

Xem trước

 

Share:
Pin Share

Similar Posts