🎵 Những Gì Sẽ Đem Theo Về Cõi Chết (Phạm Duy) Thanh Mai Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa
Nhạc Xưa Trước 1975

🎵 Những Gì Sẽ Đem Theo Về Cõi Chết (Phạm Duy) Thanh Mai Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Những Gì Sẽ Đem Theo Vào Cõi Chết Nhạc sĩ: Phạm Duy Ca sĩ: Thanh Mai Pre 1975 Album: Băng Vàng – Tùng Giang Nhạc Trẻ (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa (Tập Nhạc: Giết Người Trong Mộng 1970) Rồi mai đây tôi sẽ chết Trên đường về nơi cõi hết…

🎵 Kỷ Niệm Đầu (Thanh Bình) Ngọc Thuyết Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa
Nhạc Xưa Trước 1975

🎵 Kỷ Niệm Đầu (Thanh Bình) Ngọc Thuyết Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Kỷ Niệm Đầu Nhạc phẩm trong phim “CHIỀU-KỶ-NIỆM” của THẨM THÚY HẰNG Nhạc sĩ: Thanh Bình Ca sĩ: Ngọc Thuyết Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa Ảnh bìa: Thẩm Thúy Hằng, Thanh Tú trong phim “C.K.N” 1. Ôi thiết tha sao kỷ niệm đầu! Ngàn năm vẫn ghi nhớ tên nhau!…

🎵 Hồn Trinh Nữ (Nguyễn Bính, Trịnh Lâm Ngân) Thanh Thúy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa
Nhạc Xưa Trước 1975

🎵 Hồn Trinh Nữ (Nguyễn Bính, Trịnh Lâm Ngân) Thanh Thúy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Hồn Trinh Nữ (Bolero) thơ Nguyễn Bính_Trịnh Lâm Ngân soạn thành nhạc Ca sĩ: Thanh Thúy Pre 1975 Album: Thanh Thúy 13 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa Chiều về chầm chậm trong hiu quạnh Trên cành bao tơ liễu kéo nhau chạy xuống hồ Mây xám bay bay làm tôi…