🎵 Kỷ Niệm Chúng Mình (Lê Dinh, Nguyễn Hiền) Thanh Thúy Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa
Nhạc Xưa Trước 1975

🎵 Kỷ Niệm Chúng Mình (Lê Dinh, Nguyễn Hiền) Thanh Thúy Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

Bài hát: Kỷ Niệm Chúng Mình Nhạc sĩ: Lê Dinh, Nguyễn Hiền Ca sĩ: Thanh Thúy Pre 1975 Album: Ngàn Năm Tình Vẫn Đẹp (Pre 75) Hình ảnh: Tờ Nhạc Xưa 1. Viết ra tiền tuyến, với bao trìu mến, người anh chiến trường Những đêm mờ sương, nghe gió sang mùa thương rụng lá…

🎵 Gởi Niềm Thương Về Huế (Tuấn Hải, Cao Lê) Mộng Tuyền Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa
Nhạc Xưa Trước 1975

🎵 Gởi Niềm Thương Về Huế (Tuấn Hải, Cao Lê) Mộng Tuyền Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

Bài hát: Gởi Niềm Thương Về Huế Nhạc sĩ: Tuấn Hải, Cao Lê Ca sĩ: Mộng Tuyền Pre 1975 Album: Đĩa Nhựa Vol 97 – Nghệ Sĩ Và Tân Nhạc (Pre 75) Hình ảnh: Tờ Nhạc Xưa “Chiều chiều ra đứng ngõ sau! Trông về quê Mẹ ruột đau chín chiều…” Người về xứ Huế…